• Category Archives: Uncategorized

Svētku spēle skolā

Par godu Latvijas Valsts 100. dzimšanas dienai, skolā trešdien, svīnīgā gaisotnē notika pamatskolas skolēnu intelektuālā spēle “Viss vienā vārdā salikts — Latvija” vēstures stundas un tematiskās nedēļas ietvaros “Šeit ir mānas mājas. Spēles mērķis bija radīt skolniekiem interesi par savu dzimteni, tās vēsturi un nacionālajām vērtībām, tajā skaitā arī dejas, mīti un arhitektūra.

Izsakām pateicību 10–12.kl. audzēkņiem un skolotājiem, kuri piedalījās spēles vadīšanā un organizēšanā. Šogad mes turpinājam iesākto tradīciju, kad spēli vadīja vidusskolas audzēkni.

Kā arī ceturtdien skolas aktu zālē notika koncerts “Runāju, dziedu par Latviju…”

Skola skaista, svētkiem izrotāta

Piektdien, divas dienas pirms Lāčplēša dienas un šīs nedēļas sākumā skolas logi un vestibili izrotājušies ar sarkanbaltsarkaniem auseklīšiem un lentītiem. Paldies skolotājiem, skolēniem un valsts svētku pasākumu organizēšanas komandai par izrotāto skolu un patriotisku izjūtu radīšanu!
Lai skaista svētku nedēļa!

“Tu — Latvijas līderis!”

Līderis — bieži dzirdēts vārds mūsdienās… Ja tu esi 9.-12.klases skolēns un vēlies pilnveidot līdera spējas un prasmes, nenokavē Rīgas 64.vidusskolas un Rīgas 74.vidusskolas rīkoto pasākumu ciklu! 💯

Pirmais pasākums “Tu — Latvijas līderis!” notiks jau 1.novembrī ar īpašā viesa, proti, Reiņa Širokova, sertificēta izaugsmes trenera, dalību. Ar viņa palīdzību sasniegsim savus mērķus un centīsimies atrisināt izaicinājumus ar koučinga un NLP (neirolingvistiskā programmēšanas) pielietošanu!
P.S. Dalība pasākumā ir bezmaksas.

Plakāts: Agnese Ābele

Karjēras izglītība klases stundās

Skolā cilvēki pavada vismaz deviņus savas dzīves gadus. Skolā apgūst pamatzināšanas dažādās zinātņu nozarēs, iemaņas un prasmes, attieksmi un vērtības, kas jāsaglabā visas dzīves gaitā. Vecāku loma bērna izglītības un karjeras virziena izvēlē ir ļoti nozīmīga, taču skola to papildina un palīdz skolēniem attīstīt savus dotumus, piepildīt personības izaugsmes un labklājības potenciālu. Skola sagatavo jauniešus dzīvei mūsdienu pasaulē un ievirza mūžizglītības ceļā.

Mācību trauksme skolā

Trešdienas rīts skolā iesākās ar ugunsdzēsības mācību trauksmi, kuras laikā skolēniem un skolotājiem vajadzēja izspēlēt savu rīcību iespējamās ugunsnelaimes gadījumā. Mācību trauksme tika organizēta, lai pilnveidotu zināšanas un praktiskās rīcības trauksmes gadījumā, kad nepieciešama skolēnu un personāla evakuācija no telpām. Tās laikā tika pārbaudīta prasme ātri un organizēti iziet pa plānoto evakuācijas ceļu. Skolēnu evakuācija notika pietiekami organizēti un ātri.

Pēc mācību evakuācijas skolēniem tika izskaidroti dažādi ugunsdrošības noteikumi, kā arī bija iespēja praktiski izmēģināt ugunsdzēšamo aparātu. Skolotāji un skolēni atzīst, ka tā ir laba pieredze, jo vairums nekad nav turējuši rokā ugunsdzēšamo aparātu, tikai iepazinušies ar tā izmantošanu teorētiski.

Atcerēsimies, ka viss, kas saistās ar bērnu drošību, ir nopietni!