All posts by admin

ZPD laureāti

Šogad zinātniskās pētniecības darbu konferences 2.posmā (reģionos) tika iesniegti 1110 skolēnu darbi. Visvairāk darbu tika iesniegti Sociālajās zinātnēs – 322 darbi, Dabaszinātnēs – 303 darbi, Humanitārajās un mākslas zinātnēs – 243 darbi. Lai darbus novērtētu reģionos tika piesaistīti 297 eksperti-recenzenti.
2019.gada 8.martā notika piecas reģionālās zinātniskās pētniecības darbu konferences: Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Valmierā un Daugavpilī.
Šonedeļ 458 skolēni saņēma uzaicinājumu piedalīties Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posmā – valsts konferencē, kas notiks š.g. 12. un 13.aprīlī Rīgā. Uz valsts posmu ir izvirzīti  387 skolēnu zinātniskās pētniecības darbi. 
Šogad konferences vērtēšanas komisija visās zinātņu nozaru grupās vērtēs stendu referātu prezentācijas.  Tas būs jauns izaicinājums lielākajai daļai skolēnu, bet vienlaicīgi arī lieliska iespēja apgūt jaunas zināšanas un prasmes, iepazīt pasaulē pieņemto praksi zinātniskās pētniecības darbu prezentēšanā līdzīgi, kā tas notiek starptautiskajos jauno zinātnieku konkursos.

Veterināra ārsta asistente skolā

Karjeras atbalsta ietvaros, skolā tika uzaicināts 3.a klases skolēna vecāks — veterināra ārsta asistente, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes 6.kursa studenti, topošo veterinārārstu Olgu Zaicevu, lai dalītos savā darba un studiju pieredzē, kā arī audzināt bērnos apziņu, ka tu esi atbildīgs par tiem, ko esi pieradinājis.

UNESCO ASP seminārs

Šodien divi mūsu kolēģi piedālās UNESCO ASP seminārā Brocēnu vidusskolā, kas veltīts globālās izglītības tēmām “Pacel citu, un tu celsies pats”. Ne tikai skolotāji šodien ceļo, bet arī skolēni, kuri brauks šodien uz Melngalvju namu projekta “Latvijas skolas soma” projekta ietvāros.

ZPD aizstāvēšana skolā

Nē, šī publikācija ne par kārtējo “10 year challenge”, bet labas ziņas par to, ka šodien skolā norisinājās audzēkņu Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana, jo mums arī patīk nedēļas nogalē gandarīti atpūsties. Uz skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences reģionālu posmu no skolas tika izvirzīti trīs darbi.

Bērni ciemos Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”

Pirms Ziemassvētkiem mūsu skolas bērni un skolotāji labdarības nedēļas ietvaros ieplānoja uzdāvināt Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” iemītniekiem skolēnu pašdarinātās dāvanas, lai ieviestu Ziemassvētku garu ne tikai skolas telpās, bet arī aprūpes centrā. Protams, pasākumam ir arī audzinošs mērķis — attīstīt atbildības sajūtu un līdzjūtību – , jo bērni ir tik dažādi — vieni ar lielu atbildību veic sev uzticētos pienākumus, bet citi gaida, kad kāds visu izdarīs viņu vietā. Vienmēr jau gribas, lai mūsu bērns nebūtu citiem uz kakla sēdētājs, bet spētu uzņemties atbildību un atbilstoši rīkoties. Vidusskolas skolēni kopā ar sociālo pedagogu Annu Kolpakovu un direktora vietnieci ārpusklases darbā Irēnu Petrovu apciemoja Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” klientus un pavadīja kopā ar viņiem teju visu dienu. Vēlāk sarunās skolēni pauda vēlmi biežāk apmeklēt seniorus, jo, vai tad tiešām tikai vienu reizi gadā, akcijas ietvaros palīdzēt citiem cilvēkiem? Tāpēc viņi jau kuplākā kompānijā nolēma apmeklēt kungus un kundzes aprūpes centā pēc Jaungada brīvdienām, 7.janvarī, kopā ar skolas deju grupu “Raduga” un Latvijas Universitātes studentiem dāvinot viņiem koncertu!