All posts by admin

Zinību diena skolā

Jau koku zaros lapas sāk zaudēt savu vasarīgo sulīgumu, zaļā krāsa lēnām pārtop dzeltenā vai sarkanīgā tonī, sveicinot mūs ar rudenīgu melodiju stāsta, ka septembris ir klāt. Kaut kur iztālēm vēsais rudens vējš traucas pāri koku galotnēm, paķerot sev paspārnē putnus. Klāt rudens, klāt jaunais mācību gads — jaunu iespēju, jaunu ideju un cerību laiks.

3.septembra svinīgā līnija pulcināja skolēnus, vecākus un skolotājus skolas aktu zālē. Skanot svētkiem atbilstošai mūzikai, tika sagaidīti 1.un 12.klašu skolēni — gan lielie, gan mazie audzēkņi, rudenīgās puķes rokās cieši turot, uzkāpa augšā Zinību kalnā (ceturtais stāvs). Kādam šis 3. septembris ir pirmo reizi, bet kādam — pēdējo, tas šo dienu padara vēl īpašāku un svinīgāku.

Klātesošos uzrunāja izglītības iestādes direktora vietnieces — Zinaida Kočergina un Irēna Petrova. Dzeja un dziesmiņa skanēja no sākumskolas, kur tika veiksmīgi izveidots bērnu un vecāku dialogs.

Pirmklasnieka rokās skanot zvaniņam, visi tika aicināti uz pirmo klases stundu šajā mācību gadā. Mazos pirmklasniekus pie rokas uz klasēs stundām aizveda jau rūdītie divpadsmitie. Caur dzeju un dziesmām tiek aizvadīti šie svētki. Ik reizi, uzsākot jauno mācību gadu, tiek uzsākts jauns dzīves etaps, kuru pavada jaunas apņemšanās un cerības.

Lai daudz izturības, mazliet veiksmes, pacietības, zināšanu, lai šis laiks ir piepildīts!

Fotogalerija

Izlaidums 2018

Pavisam nesen — 16.jūnijā 9. un 12. klases absolventi teica atvadas savai skolai. Pateicības vārdi tika veltīti skolotājiem, vecākiem un skolai. Skolas direktore Irina Frolova pasniedza Pateicības no  Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Andrisa Ameriksa vardā, par ļoti labām, teicamām un izcilām sekmēm mācībās un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos Rīgā.

Direktore savā runā uzsvēra, ka izglītoti cilvēki ir vērtība savai ģimenei, savai pilsētai, savai valstij, savukārt iegūtās zināšanas dos iespēju sasniegt profesionālās virsotnes un vairos līdzcilvēku labklājību.

Prieks par jauniešiem, kuri savā vidusskolas laikā piedalījās konkursos, ārpusklases pasākumos, Izglītības Attīstības Aģentūras un UNESCO projektos, vienlaicīgi attīstot savas zināšanas un prasmes, kā arī prezentējot skolu Latvijā un pasaulē. Viens no tiem audzēkņiem — Jeļena Ananiašvili pat iegūva 500 eiro atbalstu sadarbībā ar Rīgas domi, ka iestādes spožākais absolvents.

Ar skolas Sudraba un Zelta liecībām par godprātīgu un kvalitatīvu mācību darbu tika apbalvoti skolēni, kuru liecībās gada vērtējumi ir no 7 līdz 10 ballēm un no 8 līdz 10 ballēm.

Priekšā centralizēto eksāmenu rezultātu gaidīšanas laiks un studiju programmu izvēle augstskolās. Lai vasaras mēneši ir spēka un enerģijas avots jauniem panākumiem mācībās, sportā un radošajās aktivitātēs! Paldies skolēnu vecākiem, sadarbības partneriem par kopīgo darbu mūsu bērnu interesēs! Uz tikšanos rudenī!

Fotogalerija

Eiropas Jaunatnes dienas

Karolina Koročkina raksta par dalību European Youth Event projektā:

Šogad no 1.–2.jūnijam es piedalījos European Youth Event, kas notika Strasbūrā, Francijā. Šīs ir ikgadējs pasākums, kurā piedalās jaunieši no visas Eiropas. Eiropas parlaments dod iespēju jauniešiem izteikt un piedāvāt savas idejas Eiropas uzlabošanai un problēmu risināšanai. Katram ir jāizvēlas 4 aktivitātes, kurās piedalīsies, apspriedīsi un uzklausīsi citu viedokļus. Aktivitātes notiek Eiropas parlamenta ēkā. Šogad piedalījās ap 10000 cilvēku.

31. maijā es kopā ar grupu no Latvijas devos uz Strasbūru. Vispirms mēs aizlidojām uz Frankfurti un tad ar autobusu braucām uz Strasbūru. Pilsēta ir ļoti skaista, veca un ar daudziem arhitektūras pieminekļiem. Pirmajā dienā pastaigājos pa pilsētu un apmeklēju centrālo baznīcu, oranžēriju un vecās ielas. 1. un 2. jūnijā devos uz aktivitātēm. Visvairāk man patika aktivitāte “Sports bez korupcijas”. Kabinetā bija ap 200 cilvēku, kurus sadalīja pa grupām. Katrai grupai tika dota problēma, kurai bija jāatrod risinājums ,tad bija jāizvēlas 5 labākās idejas, kuras tika virzītas kopējam balsojumam. Katras grupas labākie piedāvājumi tika ielikti tiešsaistes balsojumā, un visi balsoja par 10 labākajiem, kuri pēc tam pastāstīja par savām idejām Eiropas parlamenta pārstāvim. Viņs tās komentēja. Vēl viena aktivitāte “Cīņa pret terorismu” notika parlamenta galvenajā zālē. Tur mums stāstīja par šo problēmu, atbildēja uz jautājumiem un prasīja piedāvāt savas idejas. Pārējās aktivitātes nebija tik interesantas, jo tur mums tikai stāstīja par problēmu. Pirmajā dienā mani intervēja televīzijas žurnāliste, lai uzzinātu manu viedokli par Eiropas nākotni, un ko es varu piedāvāt tās uzlabošanai. 3.jūnijā es ar pārstāvjiem no Latvijas atgriezāmies mājās.

Es esmu laimīga, ka piedalījos šajā pasākumā. Man izdevās iepazīties ar studentiem no citām valstīm. No Spānijas, Bulgārijas, Austrijas, Grieķijas un Krievijas. Es iepazinos ar cilvēku, kas pabeidza to augstskolu un fakultāti, kurā es gribētu studēt. Šis brauciens man deva iespēju iegūt pieredzi, iepazīties ar cilvēkiem un lieliski pavadīt laiku. Tagad es zinu vairāk. Liels paldies manai skolai, kura izvēlējās mani un atbalstīja! Bez skolas nekas nebūtu iespējams. Liels paldies organizatoriem un visiem, kas piedalījās!

Zinību forums 2018

31.maijā visās Latvijas vispārizglītojošās skolās beidzas šis mācību gads. Visā valstī noritēja svētku līnijas un koncerti. Savukārt skolēni un viņu vecāki ar ziediem un labiem vārdiem pateicas saviem skolotājiem par izturību, mīlestību un ieguldīto darbu gadu.

Šī mācību gada noslēgumā mūsu skolā tradicionāli notika svinīgs pasākums — Zinību Forums. Skolēni, kuri skolu beidza ar teicamām un izcilām atzīmēm, ar lepnumu mājas aiznesa īpašas liecības – sudraba un zelta, kuras iesniedza skolas direktore Irina Frolova un skolas mācību daļas pārzine — Irina Aizpuriete.

Īpaši tika izcelti skolēni, kas gada ietvaros veiksmīgi piedalījās vairākās olimpiādēs, konkursos, pasākumos un deju kolektīva biedrus. Kā arī skolēni, kas sasniedza labus rezultātus pētnieciskajos darbos. Diemžēl, ne visiem ZPD dalībniekiem šogad tika pasniegti diplomi, jo organizātori šogad ne visiem laicīgi paspējuši sagatavot un iesniegt tos noslēguma sēdē, bet tas nemaina faktu, ka šie bērni ir labākie un paliek mūsū sirdī uz visu vasaru līdz septembrim.

Eiropas Jaunatnes dienas

Mani sauc Karolina Koročkina, es mācos Rīgas 74. vidusskolā 11. klasē. Šogad man radās iespēja  piedalīties un uzvarēt konkursā, lai piedalītos Eiropas Jaunatnes dienās, kuras notiks Strasbūrā, Eiropas parlamentā. Tā ir brinišķīga iespēja parunāt ar jauniešiem no visas Eiropas un piedalīties dažādās aktivitātēs, politiskās un ekonomiskās diskusijās ar Eiropas parlamenta pārstāvjiem, un kā arī tā ir iespēja prezentēt mūsu skolu citu valstu pārstāvjiem ne tikai UNESCO projektos, bet arī Eiropas jauniešu projektos. Ar nepacietību gaidu šo pasākumu. Gribu patiekt lielu paldies savai skolai, kura deva man iespēju piedalīties šādā pasākumā.

Pēdējais zvans 2018

Maija beigu tuvošanās katram skolēnam liek izjust īpašu nemieru — nemanot ir pienācis brīdis, kad  18. maijā noskanēja pēdējais skolas zvans mūsu 9. un 12. klases skolēniem — nākamajiem absolventiem. Pēdējais zvans — kā finišs pirms vēl viena liela starta – eksāmeniem!
Šajā dienā 9. un 12.klases skolēnus sveikt bija ieradusies 1., 8. un 11.klases. Skolēni sveica ar dzejoļiem un laba vēlējumiem turpmākajā dzīvē. Tika veltīti uzmundrinoši un cerību pilni vēlējumi, kā arī no skolēnu puses tika teikti pateicības vārdi mūsu skolas skolotājiem par darbu, ko tie ir ieguldījuši viņu izaugsmē, par pacietību un atbalstu visu šo gadu garumā. Topošie absolventi pateicās skolotājiem, par gūtajām zināšanām, dāvājot ziedus. Noslēgumā skolas zvanam zvanot mazie 1. klases skolēni pavadīja gaviļniekus uz pēdējo audzināšanas stundu šajā mācību gadā pie saviem klases audzinātājiem — Irina Cīrule (12.kl.), Svetlana Priščepa un Natālija Griņeva (9.kl.), kur neformālā gaisotnē baudot skolas sarūpēto kūku dalījās savās izjūtās un nākotnes plānos. Tas ir īpašs un tomēr arī skumjš brīdis, jo ikkatrs abiturients zina, ka vairs nekad nesēdēs klašu solos kā pamatskolēns vai vidusskolēns, ka ikdienā nebūs kopā ar ierastajiem klasesbiedriem, jo pēc vasaras brīvlaika katrs jau būs atradis savu tālāko dzīves ceļu.

Fotogalerija

Ķīmika profesija kinomākslā, rādot specefektus

Nozares profesionāls skolā — ķīmika profesija kinomākslā, rādot specefektus.

Ķīmiķa profesija ir ļoti radoša. Ķīmiķi rada dažādus jaunus ķīmiskus savienojumus, izmantojot speciālas metodes, kā arī standartu aprakstus. Tāpat pārbauda dažādas vielas, lai noteiktu to sastāvu, kā arī kaitīgās sastāvdaļas tajās, ja tādas ir. Ķīmiķi var specializēties analītiskajā, organiskajā, neorganiskajā un fizikālajā ķīmijā. Atkarībā no izvēlētās jomas mainās arī darba pienākumi. Taču visi ķīmiķi strādā laboratorijās.

4. maijā ar Baltā galdauta svētkiem tiek svinēta Latvijas otrā dzimšanas diena – Valsts Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.

Tas ir datums 1990. gadā, kad mūsu valsts atguva oficiālo nosaukumu Latvijas Republika un tika atjaunoti svarīgākie 1922. gadā pieņemtās Satversmes panti.

Tas bija laiks, kad tapa nākotne, kad piepildījās ilgi apspiestās cerības un vēlmes. Šīs vēsturiski nozīmīgās deklarācijas pieņemšanu lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uzņēma ar ovācijām, gavilēm un prieka asarām – sagaidīja Augstākās Padomes deputātus pie parlamenta, skatījās sēdi tiešraidē televīzijā, klausījās radio.