Viss par zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanu — skolēnu pieredze

Vadims Ļapins:

Jau šī mācību gada sākumā, kad mums pastāstīja par ZPD (Zinātniski pētniecisko darbu) konkrētāk, detaļās, es nolēmu rakstīt. Zināju, ka ZPD rakstīšana sniegs dažas priekšrocības nākotnē, tādas kā budžeta vieta universitātē un stipendija.

ZPD vadītājs deva padomu un paskaidroja par tālāko idejas realizāciju. Pēc sarunas nolēmu, ka tēma jāmaina un darbu rakstīšu ar savu klases biedru jo, darba apjoms  ir ļoti liels un rakstīt divatā būs vieglāk. Darba gaitā saskarāmies ar dažām grūtībām. Viena no tām bija respondentu dažādais vecums. Bija grūti sākt rakstīt programmu automatizācijai, jo nebija pieredzes. Gribētu vērst uzmanību tam, ka arī maketa veidošana nebija tik viegla kā likās. Daudz darba ar mazām detaļām, kā arī dažas neprecizitātes 3d printera darbā, ar kura palīdzību mēs veidojām maketu.

Dažiem skolēniem šķiet, ka ZPD nav jāraksta. Viņiem šķiet, ka tas nav vajadzīgs, jo to viņi rakstīs universitātē. Man ir citāds viedoklis, jo agrāk skolēni sāks rakstīt zinātniski pētnieciskos darbus, jo plašāks būs viņu redzesloks un iespējas turpmāk realizēt savas zināšanas. Dažreiz es dzirdu tādu frāzi, ka jaunieši neievieš nekā  jauna mūsu dzīvē. Tas nav tā. ZPD ir lieliska iespēja  uzlabot mūsu pasauli.

Viss par zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanu — skolēnu pieredze

Marats Samigullins:

Es guvu ļoti lielu pieredzi, rakstot zinātniski pētniecisko darbu. Es iemācījos rakstīt zinātnisku tekstu, kā arī strādāt ar datora sistēmām un programmām. Lai kvalitatīvi izveidot lietotāja saskarni, es izmantoju SIA MAKIT palīdzību. Labākai darba demonstrēšanai, izveidoju maketu, kur uzmontēju  apgaismes stabu un 3 mašīnas brauktuves malā. Pēc darba uzrakstīšanas droši varu pateikt, ka es ieguvu zināšanas informātikā un arī iemācījos programmēšanas pamatus. Pateicoties zinātniski pētnieciskajam darbam varu apgalvot, ka tas man palīdzēja arī profesijas izvēlē, un tā noteikti būs saistīta ar inženieriju un programmatūras izstrādi. Es domāju, ka manu projektu varētu īstenot dzīvē, ja atrastos sponsori un viedo autostāvvietu noteikšanas sistēmu jau ļoti drīz  ikdienā varēs izmantot savā pilsētā.

Erasmus+ “Youth for youth”

Pagājušajā nedēļā skolā viesojās jaukā jauniešu grupa no starptautiskās KĒFA organizācijas. ERASMUS+ projekta “Youth for youth” ietvaros satikās ar piektās klases skolēniem. Programmas koordinatore un Biedrības “KĒFA” valdes locekle Anna Gerasimova par projektu:

No 26.februāra līdz 1.martām “KĒFA” programmas “Es izvēlos dzīvi” ietvaros piektās klases audzēkni apmeklēja trīs pasākumus, kuros tika runāts par slikto alkoholu, narkotiku un smēķēšanu ietekmi un par veselīgu dzīves veidu.

Katrā pasākumā bija informatīvā daļa, kur bērniem tika stāstīts par slikto ieradumu sekām, par atkarību. Iegūto informāciju audzēkņi izmantoja interaktīvajā galda spēlē “Es izvēlos dzīvi”.

Šīm nodarbībām ir iepazīšanās raksturs un tās ir aizgūtas no L.D. Neikura programmas “Es izvēlos dzīvi”.  Šī programma ir orientēta uz apmācību par apzināto atteikšanos no narkotiskajām vielām un saudzīgo attieksmi par savu veselību.

Nodarbību mērķis — sniegt audzēkņiem izpratni par atkarībām un par veselīgo dzīves veidu.

Programma ir paredzēta 10-15 gadu vecuma posmam, sastāv no trim 40.min. garām nodarbībām.

Katra nodarbība ir informatīvā daļa (prezentācija, diskusija, video, balons cigaretes veidā un t.t.) un praktiktiskā daļa — spēle “Es izvēlos dzīvi”. Rotaļas uzdevumi — vadīt spēlmani par visiem cilvēka iespējamiem izvēles variantiem un parādīt uzskatāmu rezultātu. Spēle atkārtojās visās trijās nodarbībās, lai katrs dalībnieks varētu būt dažādās lomās.

 

Viss par zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanu — skolēnu pieredze

Daniils Jakovļevs:

Zinātniski pētniecisku darbu uztveru nopietni. Zināju, ka nebūs viegli, tomēr darbu pildīju ar domu, ka tas noteikti palīdzēs nākotnē un paplašinās redzes loku. Septembra sākumā izdomāju tēmu, diezgan ātri izvēlējos pedagogu (Vladislavu Nazarenko), jo tēma ir saistīta ar viņa priekšmetu un zināju, ka šim cilvēkam jau ir pieredze zinātniski pētniecisku darba vadīšanā. Pirmajā sapulcē, daloties ar idejām, samainījām darba tematu, ka arī apvienojāmies ar klases biedru, jo abi divi sapratām, ka darba apjoms būs ļoti liels, lai to pildītu vienam. Uzskatu, ka darbā bija diezgan daudz praktiskā darba, bet tieši tas ir labi. Darba gaitā mēs iepazināmies ar mūsdienīgām tehnoloģijām un to trūkumiem (3d printeriem), kuri nav tik bieži sastopami ikdienā, pat izmantojam iespēju lietot tos, iemācījāmies plānot laiku, kā arī iepazināmies ar jaunām, agrāk nezināmām, programmām. Manuprāt, sarežģītākais darbā bija tieši eksperimenta daļa. Lai atrastu izmaiņas cilvēku uzvedībā, bija jāveic divi eksperimenti. Tos bija jāsaplāno, jāizdomā uzdevums, lai neatklātu īstu eksperimenta motīvu, ka arī atrast cilvēkus, kas piedalīsies tajā un veikt eksperimentu ar katru dalībnieku individuāli. Man liekas, ka ZPD rakstīšana 10-tajā klasē ir izdevīga, jo labiem skolēniem ir trīs mēģinājumi, lai uzrakstītu teicamu darbu, kas var uzvarēt reģionā vai pat valstī. Ir arī citi iemesli, lai to rakstītu 10.-ajā klasē, piemērām, ļoti daudz skolēnu nāk uz vidusskolu, jo nezina kur doties tālāk, taču zinātniski pētnieciskā darba gaitā skolēni gūst jaunu informāciju un pieredzi, ka arī pēta atsevišķas problēmas sīkumus, kas var palīdzēt nākotnes profesijas izvēlē.

Samaksas kārtība par ēdināšanu skolā

 • Valsts apmaksā brīvpusdienas 1.-4.klasei un Rīgas pašvaldība apmaksā brīvpusdienas 5.-9.klasei
 • Vecāki maksā:
  • Kompleksās pusdienas (10.-12.kl) 1,42 €
  • Launags (visām klasēm) 0,57 €
  • Katru dienu piedāvājam brokastis, pusdienās un launagā arī brīvās izvēles ēdienkarti papildus kompleksajām pusdienām
 • Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar bankas pārskaitījumu vai skolas ēdnīcas kasē 07:30 – 09:30 vai 13:00 – 15:00.
 • Samaksu jāveic līdz katras nedēļas piektdienas pusdienlaikam apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu. Var apmaksāt uz priekšu arī garāku ēdināšanas periodu, piemēram – mēnesi. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, tiek veikts pārrēķins, aprēķinot samaksu par nākamo periodu.

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu:

 • Skolēns Vārds un Uzvārds
 • Klase, kurā mācās
 • Maksājuma periods (piemēram: 15.01.–19.01.2011. vai janvāris, ja maksājat par mēnesi)

Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam:

Uzņēmums: SIA Baltic Restaurants Latvia

PVN reģ.nr.: LV40003556833

Norēķinu konts: AS Swedbank  LV31 HABA 0551 0444 288 54

Ja pārskaitījumam izmantojat AS Swedbank internetbanku, tad jūsu ērtībai varat izmantot bankas definēto maksājumu.

Informācija par kavējumiem

Ja ir samaksāts par launagu (visas klases) vai arī 10.-12.klasēs par kompleksajām pusdienām, skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam līdz attiecīgās dienas plkst. 07:30 – 08:30 informēt skolas ēdnīcu, nosūtot SMS uz t. 26 591 8393. Ja mēs savlaicīgi saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.

1.-9.klases par neierašanos skolā ziņo klases audzinātājai.